top of page

Hjemmekontor

Ønsker du et eget rom til kontorarbeid?

Vil du gjøre om et soverom til kombinert hjemmekontor og gjesterom?

Kanskje du vil lage et flerbruksrom for a dekke familiens økende behov for å jobbe eller gjøre skolearbeid hjemmefra?

I vår stadig mer digitaliserte hverdag kan det være behov for å skille mellom jobb og fritid også i hjemmet. Enten det dreier seg om å kombinere et hjemmekontor med gjesterom, lekserom, mediarom og bibliotek eller det handler om å skape en rolig og behagelig atmosfære hvor man kan få jobbet i fred.
Hvordan rommet skal innredes bestemmes i stor grad av hvilke aktiviteter som skal utføres. Kanskje ønsker familien å ha et eget rom hvor barna gjør lekser etter skolen og de voksne kan gjøre kontorarbeid på dag- og kveldstid.

bottom of page